Uvjeti korištenja i kupnje

Opći uvjeti online kupnje

EKRAN-d.o.o.
Kalnička 4/a, Osijek
OIB:70073405051
MB:03817237

UPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete prije korištenja web stranice „Ekran-Osijek“ u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Općim uvjetima, u suprotnom EKRAN-d.o.o. oslobađa se svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima, tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već nas posjetite u našem maloprodajnom objektu.

I. Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

 1. Prodavatelj – trgovina EKRAN-d.o.o.., Kalnička 4/a, Osijek OIB: 70073405051.
 2. Poslovnica predstavlja mjesto Prodavatelja na kojem se može obaviti direktna kupnja i ostale usluge, a koja je smještena na adresi: Josipa Jurja Strossmayera 12, 31000 Osijek.
 3. Internet stranica: „www.ekran-osijek.com“ – označava Internet stranicu koja je u vlasništvu Prodavatelja.
 4. Korisnik – svaka pravna ili fizička osoba koja web stranicu „ekran-osijek.com“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.
 5. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Internet prodaje (Online kupnje) na Internet stranici.
 6. Kupac – je korisnik koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju, te isplati kupoprodajnu cijenu ili neposrednim dolaskom u Poslovnicu obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.
 7. Posjetitelj korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).
 8. Korisnički podaci predstavljaju cjelinu koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice kojom se može pristupiti Proizvodima, košarici i naručivanju odnosno izvršavanju plaćanja.
 9. Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.
 10. Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.
 11. Online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda dostupnih na Internet stranici „www.ekran-osijek.com“.
 12. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.ekran-osijek.com“, a koje je moguće kupiti putem web shop-a.

II. Opće odredbe

 1. Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika Internet stranice, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice i online kupnje.
 2. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.
 3. Putem Internet stranice moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.
 4. Korištenjem Internet stranice smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 6. Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi na Internetskoj stranici.
 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj, zbog čega su Korisnici Internet stranice dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internet stranici i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja stranice, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske stranice.

III. Web shop

 1. Kupnja može se ostvariti samo ukoliko Kupac (registricani korisnik) ispuni registracijski obrazac u kojem je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.
 2. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na Internet stranici, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, kao i drugi podaci.
 3. Odabir željenog proizvoda vrši se dodavanjem u „košaricu“ klikom na link „dodaj u košaricu“.
 4. Košarica sadrži proizvod/e koje je Kupac (registrirani korisnik) odabrao, zajedno s cijenom proizvoda i ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi završiti kupnju, popunjava obrazac sa svim potrebnim podacima i odabire link „Kreni na plaćanje“.
 5. Prihvaćanje narudžbe: Kupac (registrirani korisnik) prije izvršenja narudžbe mora staviti kvačicu na pravila privatnosti Prodavatelja i s time potvrđuje da je suglasan upoznat i da je ista pravila pročitao u cijelosti.
 6. Izvršenje narudžbe: Po izvršenju naprijed navedenih koraka sustav Kupucu prikazuje potvrdu o zaprimljenoj narudžbi, dostavlja mu e-poštom obavijest o narudžbi i prikazuje broj računa, poziv na broj na koje vrši plaćanje proizvoda.
 7. Status narudžbe: Kupac (registrirani korisnik) prijavom u sustav i klikom na poveznicu “Pregled narudžbi” u svakom trenutku može provjeriti status svoje narudžbe/i.
 8. Značenje statusa narudžbe:
 • U obradi : Narudžba zaprimljena u sustav. Prodavatelj pregledava proizvode, dostupnost te način plaćanja/isporuke. Proizvodi se pripremaju za isporuku.
 • Na čekanju: Naručeni proizvodi nisu trenutno raspoloživi i u procesu su dostave od Dobavljača do Prodavača.
 • Dovršeno: Narudžba je sprovedena do kraja. Proizvodi su spremni za preuzimanje u poslovnici (ako je tako Kupac naznačio) ili poslani na dostavu na adresu Kupca koju je naznačio.
 • Odbijeno: Narudžba se ne može ostvariti zbog nemogućnosti isporuke, krivo navedene cijene, nepotpunih podataka od strane Kupca.
 • Napomena: Prodavatelj može Kupcu poslati napomenu uz narudžbu (e-pošta ili telefonski), iznimno ukoliko se radi o dužem čekanju na proizvod, višoj sili ili pogrešno dostavljenom proizvodu na adresu Prodavatelja. 

IV. Cijena

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
 3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno u trenutku potvrde narudžbe.
 4. Kontrola cijena: Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

V. Plaćanje

Gotovinom
-plaćanje gotovinom u poslovnici
-plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja artikla pouzećem.

Kreditne kartice
-Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica (jednokratno ili obročno).

Virmanom
-putem opće uplatnice ili internet bankarstvom na žiro račun Ekran-d.o.o.

Načini plaćanja detaljno su opisani na stranici: >Načini plaćanja<

VI. Jamstvo i servisi

 1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na Internet stranici kupac ostvaruje prava iz jamstva, prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom. Za produženo jamstvo kupac će biti obavješten.
 2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu, kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.
 3. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti ima mogućnost i pravo reklamaciju podnijeti na maloprodajnom mjestu Ekran-d.o.o.
 4. Ukoliko je uređaj pod jamstvom, Prodavatelj će o svome trošku zaprimljeni uređaj dostaviti u ovlašteni servis te nakon završetka vratiti u poslovnicu gdje je uređaj predan i o tome obavijestiti Kupca.
 5. U slučaju da u ovlaštenom servisu ne priznaju reklamaciju pod jamstvenim uvjetima Prodavač zadržava pravo naplate logističkih i manipulativnih troškova Kupcu kao i troškove pregleda vanjskog servisa.

VII. Odgovornost za materijalne nedostatke

 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
 2. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 3. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
 4. Nedostatak postoji:
  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
 5. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
 6. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

VIII. Reklamacije i prigovori

 1. Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to – putem elektronske pošte: ekran.prodaja@gmail.com – putem pošte na adresu: Ekran-d.o.o. Kalnička 4/a , 31000 Osijek ; Ekran-Osijek poslovnica J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek.
 2. Ukoliko se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se utvrdi da je isporučeni artikl oštećen/neispravan bez krivnje Kupca, Kupcu će se ponuditi opcija zamjene artikla ili povrata sredstava.

IX. Dostava

 1. Za sve proizvode Prodavatelj će kontaktirati Kupca radi dogovora oko načina isporuke/preuzimanja.
 2. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.
 3. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda pregledati isporučeni proizvod. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste, jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takovog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba vraća pošiljku Prodavatelju uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
 4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i eventualno naknadu troškova povrata proizvoda, ukoliko ekran-osijek.com nije u mogućnosti organizirati preuzimanje krivo isporučenog artikla. Kupac je dužan vratiti krivo dostavljeni proizvod.
 5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke, koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja.
 6. Dostava se vrši samo na za područje Republike Hrvatske.

X. Raskid ugovora i povrat

 1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora, na način da se kontaktira prodavatelja pismeno, telefonski ili putem e-pošte.
 2. U slučaju iz prethodne točke, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu poslovnice Prodavatelja po dogovoru. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora kontaktira prodavatelja, kako bi mu bio objašnjen postupak povrata robe.
 3. Za proizvod koji se vraća, ekran-osijek.com se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača za raskidom, a po povratku robe ili dokazu kupca da je poslao robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava, uključujući i troškove dostave, osim ukoliko Kupac nije odabrao drugu vrstu isporuke, a skuplju od standardnog načina dostave ekran-osijek.com. Povrat uplaćenih sredstava vrši se na isti način na koji je kupac izvršio uplatu.
 4. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Ekran-d.o.o. o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku.
 5. Kupac ima pravo na povrat proizvoda, a na teret Prodavatelja u slučaju :
  a. Kada je isporučen proizvod koji nije kupljen
  b. Kada je isporučen oštećeni proizvod
 6. Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća na Ekran-d.o.o. dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena (osim u slučajevima kada se ostvaruje pravo iz jamstvenog lista o odnosu na oznake koje ukazuju da proizvod nije korišten). Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ekran-d.o.o. snosi odgovornost za materijalne nedostatke isporučenog artikla. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici, možete elektronički popuniti i poslati.
  Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom.

-> Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

XI. Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
 2. Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 3. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

XII. Ostale odredbe

 1. Sadržaj: Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na Internet stranici samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na Internet stranici, u bilo kojem njegovom obliku zabranjena je, kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja Internet stranici na drugim web stranicama bez dozvole Prodavatelja je zabranjena.
 2. Prava: Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova Internet stranice trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora, koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Autorska prava: Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Poveznice: Kada Internet stranica odgovarajućim poveznicama pruža mogućnost posjeta drugih web stranicama drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Točnost informacija: Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu, nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti.
 6. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 7. Opis proizvoda na drugom jeziku: Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  a. se radi o nazivu proizvoda, dijelovima istih ili funkcija na engleskom jeziku
  b. se radi o izrazima na engleskom jeziku, koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku, odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  c. postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

XIII. Kontakti

 1. Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
  a. adresu: Ekran-d.o.o., Kalnička 4/a, 31000 Osijek, OIB:70073405051
  b. telefon: 031/283-765
  c. mobitel: 091/2044-008
  c. e-mail: ekran.prodaja@gmail.com