Uvjeti korištenja i kupnje

EKRAN-d.o.o.
Sjedište: J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek
Poslovnica: J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek
OIB: 70073405051

UPOZORENJE!
Ukoliko odlučite pristupiti kupnji smatra se da ste upoznati i suglasni sa našim Uvjetima, u suprotnom EKRAN d.o.o. oslobađa se svake odgovornosti.

I. Značenje izraza

 1. Prodavatelj: EKRAN-d.o.o.
 2. Poslovnica predstavlja fizičko mjesto Prodavatelja na kojem se može obaviti izravna kupnja i ostale usluge, a koja je smještena na adresi: J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek.
 3. Internet stranica: domena „www.ekran-osijek.com“ – označava Internet stranicu koja je u vlasništvu Prodavatelja.
 4. Korisnik – svaka pravna ili fizička osoba koja ovu Internet stranicu koristi u svrhu kupnje ili informiranja.
 5. Registrirani korisnik je Korisnik Internet stranice koji je izvršio registraciju u svrhu kupnje ili ponovljene kupnje (npr. stalni kupac).
 6. Korisnički račun – je skup podataka koje je Registrirani korisnik odabrao, a sastoje se od korisničkog imena, lozinke i e-mail adrese.
 7. Kupac – Korisnik koji je napravio narudžbu na Internet stranici.
 8. Kupovina – izvršavanje web narudžbe
 9. Dostava – je usluga koju za Prodavatelja vrše kurirske službe.
 10. Načini plaćanja – označavaju metode kojima Kupac plaća Prodavatelju kupljenu robu.
 11. Korisnički podaci predstavljaju skup podataka Kupca.
 12. Narudžba – je predani zahtijev Korisnika Prodavatelju koji je u procesu obrade.
 13. Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.
 14. Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.
 15. Proizvod/i – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.ekran-osijek.com“, a koje je moguće kupiti putem web shopa. Navedeni proizvodi ne moraju nužno biti dostupni u Poslovnici.
 16. Ugovor – predstavlja ugovor Kupca i Prodavatelja nakon izvršene i plaćene narudžbe iz koje proizlaze prava i obaveze obje strane.

II. Opće odredbe

 1. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja.
 2. Korištenjem Internet stranice smatra se da je Kupac upoznat s Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete.
 3. Kupnju može vršiti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika mogu zaključiti jedino njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost i koristi pravo da poništi takvu kupnju, u daljnjem tekstu raskine Ugovor.
 4. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti mijenjati kompletan sadržaj na Internet stranici kao i Opće uvjete.
 5. Korisnik je dužan biti upoznat sa promjenama i izmjenama Uvjeta. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
 6. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internet stranici.

III. Korištenje Internet stranice

 1. Kupovinu je moguće obaviti bez registracije.
 2. Korisnik dodaje proizod/e u košaricu.
 3. Korisnik klikom na “Vidi košaricu” pregledava proizvode u košarici, izmjenjuje količinu ili uklanja greškom dodane proizvode.
 4. Korisnik se klikom na “Kreni na plaćanje” preusmjerava na unos podataka.
 5. Korisnik mora dostaviti točne i smislene podatke ukoliko želi da Prodavatelj prihvati narudžbu i sklopi Ugovor.
 6. Korisnik nakon unosa podataka odabire jedan od ponuđenih Načina plaćanja.
 7. Korisnik mora staviti kvačicu na polje “Pročitao/la sam i slažem se s uvjetima korištenja i odredbama web-stranice. *
 8. Završni korak je klik na gumb “Naručite”.
 9. Korisnik i Prodavatelj dobivaju obavijest o novoj narudžbi.
 10. Prodavatelj pregledava predanu narudžbu te istu obrađuje u najkraćem mogućem roku.
 11. U slučaju nepotpunih podataka Prodavatelj će predanu narudžbu odbiti.

III. Načini plaćanja

 1. Pouzećem – Korisnik plaća narudžbu gotovinom prilikom preuzimanja pošiljke od strane dostavne službe ili osobno u poslovnici.
 2. Uplata na račun – Korisnik je dužan uplatiti iznos naveden u narudžbi u cijelosti na Prodavateljev račun.
 3. Online karticom – Korisnik plaća iznos narudžbe jednokratno ili obročno putem svoje kartice pri tom pazeći da koristi karticu podržanu za online kupovinu. Detaljan opis kartica koje podržavamo nalazi se : >Ovdje< .

IV. Narudžba

 1. Narudžba predana od strane Korisnika uvijek se nalazi u statusu obrade.
 2. Statusi narudžbe su : U obradi, Na čekanju, Obrada uplate, , Otkazano, Izvršen povrat, Dovršeno.
 3. Napomena označava obavijest Prodavatelja koji istu šalje Kupcu kako bi ga obavijestio o statusu i promjenama predane narudžbe.
 4. Značenje statusa narudžbe:
 • U obradi : Narudžba zaprimljena u sustav. Prodavatelj pregledava narudžbu. Proizvodi se pripremaju za isporuku.
 • Na čekanju/Obrada uplate: Prodavatelj čeka dok sredstva budu vidljiva na računu.
 • Dovršeno: Narudžba je završena. Proizvod/i spremni za preuzimanje (Poslovnica) ili predani na Dostavu. Ovaj korak ujedno i označava da je Ugovor između Prodavatelja i Kupca zaključen.
 • Odbijeno: Narudžba se ne može ostvariti zbog nedostupnosti proizvoda, neispravne cijene, netočnih ili zlonamjernih podataka od strane Kupca odnosno neuspjele uplate.


  U slučaju da niste dobili email potvrde narudžbe molimo da nakon izvršene web narudžbe provjerite (Spam / Neželjena / Ostala pošta) folder.

V. Cijene

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne izražene su u eurima i sadrže PDV a informativni prikaz je u kunama prema fiksnom tečaju (1euro = 7,53450kn).
 2. Cijena za jednokratno i obročno plaćanje jasno je i smisleno prikazana u tablici svakog proizvoda kao i na stranici naplate.
 3. Cijena/e dostave jasno i vidljivo su navedene prilikom odabira dostave.
 4. Navedene cijene vrijede na Internet stranici te mogu odstupati od cijena navedenih u Poslovnici.
 5. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.
 6. Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije.
 7. Sve predane narudžbe biti će izvršene po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude odnosno predaje narudžbe Prodavatelju.

VI. Jamstvo

 1. Za svaki kupljeni proizvod Kupac ostvaruje prava iz jamstva, prema jamstvenom listu kojeg dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.
 2. Podaci o davatelju jamstva nalaze se na jamstvenom listu.
 3. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se uz predočenje jamstvenog lista a ukoliko je moguće i računa.
 4. Da bi Kupac mogao ostvariti prava iz jamstva to mora biti u skladu sa uvjetima navedenim na jamstvenom listu.

VI.I. Odgovornost za materijalne nedostatke

 1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).
 2. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca, ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 3. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
 4. Nedostatak postoji:
  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
 5. Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
 6. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Ali Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti, ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

VI.II. Pritužbe i sporovi

 1. Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti na sljedeće načine:
  -pisanim putem: Ekran-d.o.o.,  J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek.
  -elektronskom poštom: ekran@ekran-osijek.com

 2. Ovi Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore u slučaju kada je Prodavatelj trgovačko društvo ili Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u slučaju kada je Prodavatelj obrt ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. 

VII. Dostava

 1. Za sve proizvode objavljene na Internet stranici, Prodavatelj je osigurao dostavu.
 2. Dostava se vrši putem kurirskih službi.
 3. Dostava se vrši samo na područje Republike Hrvatske.
 4. Dostavu u druge zemlje ne vršimo.!
 5. Cijene i uvjeti dostave detaljno su opisani ovdje : >Link<
 6. Proizvodi su pakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
 7. Kupac ima pravo odbiti primitak paketa ukoliko posumnja na oštećenje pošiljke ili proizvoda ali ima i obvezu obavijestiti Prodavatelja o slučaju kako bi mu Prodavatelj ponovno poslao proizod ili u slučaju odustanka izvršio povrat plaćenih sredstava.
 8. U slučaju krivo isporučenog proizvoda bez znanja Kupca, isti ima pravo zahtijevati isporuku ispravnog proizvoda ili u slučaju nemogućnosti isporuke od strane Prodavatelja zahtijevati povrat novca.
 9. Uz dostavljeni proizvod Kupac dobiva račun, te jamstveni list. U slučaju izostanka nekih od dokumenata Kupac ima pravo tražiti od Prodavatelja da mu se dostave traženi dokumenti. Prodavatelj će o svom trošku putem pošte ili elektronskim putem dostaviti tražene dokumente.
 10. Moguće je i odabrati (preuzimanje u poslovnici) gdje prodavatelj obavještava kupca čim proizvod/i budu spremni za preuzimanje.

VII. Raskid ugovora i povrat


Uvjet raskida navedenog Ugovora je da kupljena roba nije korištena!  
-> Preuzmi Obrazac o jednostranom raskidu ugovora <-

VIII. ONLINE platforma za riješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

IX. Zaštita osobnih podataka

 1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su nužni za ispunjenje svoje obveze. To za Kupca znači davanje osobnih informacija prilikom predaje narudžbe.
 2. Prodavatelj se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.
 3. Prodavatelj je osigurao da su osobe koje imaju pristup osobnim podacima povjerljive, odgovorne i upoznate sa važečim Zakonima za zaštitu osobnih podataka.
 4. Kupac na vlastiti zahtjev ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak, izmjenu ili potpuno brisanje svojih podataka.

X. Ostale odredbe

 1. Prodavatelj ima pravo koristiti u Autorska prava za proizvode koje oglašava. Prodavatelj ima pisano pravo (dozvolu) ili je Ugovorno vezan. Korisnik Internet stranice ima pravo korištenja istih samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Zabranjeno je kopiranje ili izmjena sadržaja te korištenje u komercijalne svrhe bez dozvole Prodavatelja ili davatelja autorskog prava.
 2. Prodavatelj koristi poveznice prema trećim stranama. To podrazumijeva postavljanje poveznica u opis proizvoda koje vode Korisnika na stranice proizvođača kako bi imao bolji uvid u službene specifikacije proizvoda. Takve stranice nisu u vlasništvu Prodavatelja.
  Ovi Opći uvjeti i pravila privatnosti se ne primjenjuju na stranicama trećih strana. Prodavatelj se ograđuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za posjet takvim stranicama.
 3. Točnost informacija. Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne i ažurne. Prodavatelj koristi službeno objavljene i dostupne informacije od strane proizvođača za svaki pojedini proizvod.
 4. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 5. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  a. se radi o nazivu proizvod/a ili opreme a za isti ne postoji adekvatan i smislen prijevod
  b. se radi o izrazima na engleskom jeziku, koji su opće prihvaćeni u hrvatskom jeziku, odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
  c. postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na Hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

XI. Službeni kontakt kanali:

Kao potrošač obratiti nam se možete na:

 • adresu: Ekran-d.o.o., J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek
 • mobitel: 091/2044-008
 • e-mail: ekran@ekran-osijek.com