Povrat robe i zamjena

Povrat se odnosi na svu robu iz redovnog asortimana a za narudžbe po zahtjevu Kupca ne odobravmo povrat osim ukoliko je proizvod neispravan/oštećen ili ne funkcionira po specifikacijama proizvođača.


Greškom napravljenu web narudžbu možete otkazati  i prije nego što je poslana jednostavnim slanjem poruke e-pošte ili pozivom prema nama.

Zakonski imate pravo na zamjenu proizvoda unutar 14 dana od primitka proizvoda bez navođenja razloga.

  • uvjet je da roba nije korištena!
  • potrebno je napraviti jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, uz povrat artikla 

Jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji

Ovdje preuzmite obrazac o jednostranom raskidu >Link<

Isporučeni proizvod vraćate Prodavatelju o svom trošku na adresu poslovnice Prodavatelja u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Svaka oznaka koja ukazuje kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena/oštećena. Molimo Vas ne uništavajte originalno pakiranje, ne pišite po njemu, ne ljepite naljepnice ili nećemo biti u mogućnosti preuzeti povrat.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi ste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o u roku od 14 dana od primitka proizvoda.
Ispunjenu izjavu možete poslati:
-pisanim putem na adresu:  Ekran-d.o.o., J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek 
-Elektroničkom poštom na adresu : ekran@ekran-osijek.com

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ispunjeni obrazac.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana. Povrat novca izvršavamo na isti način na koji je uplata izvršena:
    -kartica > storno transakcije
    -pouzeće > uplata na IBAN račun Kupca
    -uplatom na račun Prodavatelja  > uplata na račun Kupca

Zamjena robe

Zamjenu robe vršimo u slučajevima:
-isporučena roba nije ono što je Kupac naručio 
-nepotpuna pošiljka (fali dio naručenih proizvoda)
-roba koja ima nedostatke (tvorničke ili oštećenjem u transportu)
-nepotpuno pakiranje (tvornički fale dijelovi proizvoda)
-za sve slučajeve kada se utvrdi roba ne funkcionira po specifikacijama

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke isporučene robe a Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Savjetujemo da odbijete primitak paketa ukoliko odmah pri isporuci utvrdite ozbiljna oštećenja pakiranja. Ukoliko paket nema vidljivo oštećenje a ispostavi se da nakon otpakiranja proizvod ima oštećenje, ne brinite. Pošaljite nam fotografiju navedenog oštećenja a mi ćemo o našem trošku oštećeni proizvod zamjeniti za novi.

Prodavatelj zadržava pravo nadoknade troškova nastalih u procesu povrata koji nije opravdan, tj. kada je isporučena roba ona koja je i naručena te nema nikakva oštećenja, nedostatke ili neispravnosti.

PRITUŽBE I SPOROVI

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti na sljedeće načine:
-pisanim putem prema poslovnici: Ekran-d.o.o.,  J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek.
-elektronskom poštom: ekran@ekran-osijek.com

Ovi Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore u slučaju kada je Prodavatelj trgovačko društvo ili Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u slučaju kada je Prodavatelj obrt ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. 

ONLINE platforma za riješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.