Povrat robe i reklamacije

Povrat se odnosi na svu robu iz redovnog asortimana na webshopu Prodavatelja. 
Za specijalne i jedinstvene narudžbe – pod takvom vrstom narudžbi smatraju se proizvodi koji su jako rijetki, specifični, izvan redovnog asortimana i naručeni po zahtjevu Kupca. Za takvu robu NE ODOBRAVAMO POVRAT! osim ukoliko je proizvod neispravan/oštećen ili ne funkcionira po specifikacijama.

Redovna web narudžba se može otkazati i prije nego što je poslana na dostavnu adresu, jednostavno nam pošaljite email nakon napravljene narudžbe u slučaju da ste napravili grešku ili ste se predomislili.

Ako ste naručili i primili robu na adresu, ali ipak želite nešto drugo, možete napraviti zamjenu unutar 14 dana od primitka proizvoda:

  • potrebno je napraviti jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji, uz povrat artikla  
  • novu narudžbu željenog proizvoda moguće je napraviti u bilo kojem trenutku

Isporučeni proizvod vraćate Prodavatelju o svom trošku na adresu poslovnice Prodavatelja u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Svaka oznaka koja ukazuje kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena/oštećena. Molimo Vas ne uništavajte originalno pakiranje, ne pišite po njemu, ne ljepite naljepnice ili nećemo biti u mogućnosti preuzeti povrat.

Jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji
-> Ovdje preuzmite obrazac o jednostranom raskidu >Link<

Uvjet raskida navedenog Ugovora je da kupljena roba nije korištena!  

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da bi ste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o u roku od 14 dana od primitka proizvoda nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Ekran-d.o.o., Kalnička 4/a, 31000 Osijek  ili elektroničkom poštom na adresu ekran.maloprodaja@gmail.com. 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ispunjeni obrazac.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana. Povrat novca izvršavamo na isti način na koji je uplata izvršena:
    -kartica > storno transakcije
    -pouzeće > uplata na IBAN račun Kupca
    -uplatom na račun Prodavatelja  > uplata na račun Kupca

Reklamacije

Reklamacije za robu naručenu putem webshopa radimo za:
-isporučenu robu koju kupac nije naručio
-robu koja ima nedostatke
-nepotpuno pakiranje ili tvornička greška
-za sve slučajeve kada roba ne funkcionira po specifikacijama
-robu koja je oštećena u transportu 

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke isporučene robe a Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Savjetujemo da odbijete primitak paketa ukoliko odmah pri isporuci utvrdite ozbiljna oštećenja pakiranja. Ukoliko paket nema vidljivo oštećenje a ispostavi se da nakon otpakiranja proizvod ima oštećenje, ne brinite. Pošaljite nam fotografiju navedenog oštećenja a mi ćemo o našem trošku oštećeni proizvod zamjeniti za novi.

Prodavatelj zadržava pravo nadoknade troškova nastalih u procesu povrata koji nije opravdan, tj. kada je isporučena roba ona koja je i naručena te nema nikakva oštećenja, nedostatke ili neispravnosti.

PRITUŽBE I SPOROVI

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu podnijeti na sljedeće načine:
-pisanim putem: Ekran d.o.o.,  J.J.Strossmayera 12, 31000 Osijek.
-elektronskom poštom: ekran.prodaja@gmail.com

Ovi Opći uvjeti su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pritužbu primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njezina obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe na istu odgovoriti. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore u slučaju kada je Prodavatelj trgovačko društvo ili Sudu časti Hrvatske obrtničke komore u slučaju kada je Prodavatelj obrt ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. 

ONLINE platforma za riješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.