O zvučnički kablovima

Zvučnički kabeli

Zvučničkim kabelima iz pojačala u zvučnike teku jaki signali pa se tu javljaju mnogo veći problemi u odnosu na interkonekcijske kablove. Vrlo je važno da zvučnički kabeli budu što je moguće kraći kod koncipiranja audio sustava.

Ustroj
Kabeli su obično ustrojeni na tvinaksijalnom načelu što se smatra boljim rješenjem od koaksijalnog. Signal koji teče kroz vodič na takav način je uravnotežen i simetričan. Zvučnički kabeli uvelike određuju kako će se ponašati pojačalo i zvučnički sustav koji je povezan istima. Simbioza tj. konačni zvuk teško je unaprijed predvidjeti.

Materijali
Različiti metali nemaju identičnu vodljivost električnog signala koji se nađe u njima. Čistoća materijala i molekularna struktura vodiča jako utječu na vodljivost. Bakar je jedan od najčešće korištenih metala u audio kabelima. Proizvođači kabela kombiniraju vodiče različitih metala koristeći njihova najbolja svojstva za provođenje signala određenih frekvencija. Pojedini proizvođači  bakreni vodič posrebre kako bi ga zaštitili od oksidacije.

Konstrukcija
Na točnost prolaska signala značajno utječe sama konstrukcija kabela:
-sam oblik kabela
-način na koji su vodiči poredani
-broj vodiča u kabelu
-odnos vodiča prema dielektriku

Čujne su razlike u zvuku između:
– debljina presjeka vodiča
-kabela sa jednostrukim (solid core) vodičima
-kabela sa višežičanim (licnastim) vodičima
-različitih materijala
-jezgre jednog metala koja je presvučena oplatom drugog
-smišljeno upletenih vodiča
-uvijenih vodiča

 Fenomeni
Osim sastava materijala i geometrije na sam vodič utječu fenomeni:
-električni otpor
-kapacitivnost
-histereza
-polarizacija
-induktivitet
-“skin effect”

O pojedinačnim utjecijma navedenih fenomena na zvuk i operativnost uređaja bi se moglo napisati dosta knjiga, a te teme bi bile preširoke za ovaj post. Pokušamo li percipirati nabrojane fenomene i načine izrade kabela sa razumijevanjem, jasno je zašto oni  čine punokrvan dio u audio sistemu.

Pogledajte ostale kablove iz kategorije: >Link<

chord cc