6m

675,00 kn (89,59 €)

CHORD C-SCREEN + Norstone, 6m

0 out of 5
(0)
Šifra: 22011005

-Kabel: CHORD C-SCREEN 6m (2x3M) 49kn/m
-Banane: NORSTONE BFA 8 x 28kn
-Terminacija bužirom 120kn
-Chord bužir 8x5kn

 

Pogledaj proizvod
450,00 kn (59,73 €)

Norstone CL400 + Norstone BFA (6m)

0 out of 5
(0)
Šifra: 22011054

-Kabel: NORSTONE CL400 (4mm2) (2x3m) 38kn/m
-Banane: NORSTONE BFA  8 x 28kn

Pogledaj proizvod

CHORD C-SCREEN + Norstone, 6m

0 out of 5
(0)

-Kabel: CHORD C-SCREEN 6m (2x3M) 49kn/m
-Banane: NORSTONE BFA 8 x 28kn
-Terminacija bužirom 120kn
-Chord bužir 8x5kn

 

Šifra: 22011005
Dostupnost:

Nema na zalihi

675,00 kn (89,59 €) Pogledaj proizvod

Norstone CL400 + Norstone BFA (6m)

0 out of 5
(0)

-Kabel: NORSTONE CL400 (4mm2) (2x3m) 38kn/m
-Banane: NORSTONE BFA  8 x 28kn

Šifra: 22011054
Dostupnost:

Na zalihi

450,00 kn (59,73 €) Pogledaj proizvod

CHORD C-SCREEN + Norstone, 6m

0 out of 5
(0)

-Kabel: CHORD C-SCREEN 6m (2x3M) 49kn/m
-Banane: NORSTONE BFA 8 x 28kn
-Terminacija bužirom 120kn
-Chord bužir 8x5kn

 

Dostupnost:

Nema na zalihi

675,00 kn (89,59 €) Pogledaj proizvod

Norstone CL400 + Norstone BFA (6m)

0 out of 5
(0)

-Kabel: NORSTONE CL400 (4mm2) (2x3m) 38kn/m
-Banane: NORSTONE BFA  8 x 28kn

Dostupnost:

Na zalihi

450,00 kn (59,73 €) Pogledaj proizvod

CHORD C-SCREEN + Norstone, 6m

0 out of 5
(0)

-Kabel: CHORD C-SCREEN 6m (2x3M) 49kn/m
-Banane: NORSTONE BFA 8 x 28kn
-Terminacija bužirom 120kn
-Chord bužir 8x5kn

 

675,00 kn (89,59 €) Pogledaj proizvod

Norstone CL400 + Norstone BFA (6m)

0 out of 5
(0)

-Kabel: NORSTONE CL400 (4mm2) (2x3m) 38kn/m
-Banane: NORSTONE BFA  8 x 28kn

450,00 kn (59,73 €) Pogledaj proizvod

Prikazuje se svih 2 rezultata